Design a site like this with WordPress.com
شروع کنید

آرتور شوپنهاور کیست؟ کتاب ها و سخنان آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور، یک فیلسوف آلمانی با دیدگاه های خاص. شوپنهاور فلسفه را به زبان ساده بیان می کرد چون بر این عقیده بود که مردم عادی هم باید فلسفه را درک کنند. وقتی آرتور شوپنهاور 17 سال داشت پدرش خودکشی کرد و مادرش هم به شهر وایمار رفت و پسرش را ترک کرد، مادر آرتورادامه خواندن «آرتور شوپنهاور کیست؟ کتاب ها و سخنان آرتور شوپنهاور»

سازه فضایی، شرکت سازه فضاکار، اجرای سازه فضایی

سازه فضایی یا سازه فضاکار یک سازه سه بعدی و خرپایی است که در ساخت و ساز و صنعت خودرو سازی کاربرد دارد، سازه فضایی در شکل های مختلف و یک الگوی هندسی ساخته می شود. سازه های فضاکار به دلیل وزن سبک و ساختار محکمی که دارند برای ساختن سوله های بزرگ اهمیت بالاییادامه خواندن «سازه فضایی، شرکت سازه فضاکار، اجرای سازه فضایی»